Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Wijziging subsidiereglement externe relaties

1 juni 2016

Tijdens de zitting van 24 mei keurde de gemeenteraad de wijzigingen aan het subsidiereglement voor externe relaties goed. “Het stadsbestuur ondersteunt initiatieven van verenigingen, scholen en instanties met de vijf partnersteden”, stelt schepen van Externe relaties Kurt Himpe.

“De wijziging van het reglement houdt een aantal verduidelijkingen in. Zo kan jaarlijks maar één project door elke vereniging of instantie ingediend worden en dat project moet aaneensluitend zijn qua periode. Er wordt nu ook expliciet bepaald dat de reisdagen meetellen en voor de berekening komt enkel de periode vanaf aankomst in de partnerstad tot het einde in aanmerking.”