Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Stadsbestuur wijzigt toelagereglement voor podiumkunsten

30 mei 2016

Tijdens de zitting van 24 mei keurde de gemeenteraad het gewijzigde reglement voor podiumkunsten goed. “Daardoor kunnen alle verenigingen die podiumkunsten brengen gebruik maken van het investeringsreglement”, zegt schepen van Cultuur Kurt Himpe.

“Het oude reglement beperkte de mogelijkheden, doordat een investering minstens vijf jaar dienst moest doen, wat dansverenigingen en toneelgroepen zo goed als uitsloot om een beroep te doen op het reglement. Voor muziekkorpsen en koren die het reglement bijvoorbeeld voor de aankoop van muziekinstrumenten of kostuums gebruiken, blijft deze vijf jaar gelden. Voor toneel- en dansverenigingen valt deze beperking weg”, verduidelijkt Himpe. Alle verenigingen die podiumkunsten brengen kunnen ook elk jaar een aanvraag indienen, in plaats van om de drie jaar. De toelage blijft ook in het nieuwe reglement beperkt tot 20 procent van de factuur van de investering met een maximum van 3000 euro voor muziekverenigingen en koren en maximum 600 euro voor toneel- en dansverenigingen.