Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Stadsbestuur positief over werking parkeerbedrijf

12 mei 2016

In de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit werd één jaar samenwerking met het parkeerbedrijf OPC geëvalueerd. “Het stadsbestuur is alvast tevreden over het parkeerbedrijf”, stelt schepen van Mobiliteit Kurt Himpe.

Sinds februari 2015 staat OPC als externe partner in voor het beheer en de exploitatie van de openbare betalende parkeerinfrastructuur, de controle op het parkeren in de blauwe zone en het uitreiken van de bewonerskaarten.

“Bij de start van de samenwerking plaatste het parkeerbedrijf 26 nieuwe automaten. Tijdens het eerste jaar werking bleken maar 27 interventies nodig, zoals het vervangen van ticketrollen of het nazien van het uurwerk”, stelt schepen Himpe. “Een duidelijke verbetering, want vroeger waren de versleten automaten om de haverklap defect.” Ook de sensibiliseringsactie tijdens de eerste drie weken verliep vlot.

Het stadsbestuur wilde in elk geval vermijden dat de samenwerking met een parkeerbedrijf zou leiden tot een heksenjacht, zoals in bepaalde andere steden en gemeenten. “Daarom werd contractueel vastgelegd dat er per week maar zes halve dagen controles mogen uitgevoerd worden. OPC deed tijdens het voorbije jaar gemiddeld vijf tot zes controlerondes per week. De controles leiden alvast tot meer rotatie in het stadscentrum en efficiënter gebruik van de beschikbare parkeerplaatsen”, licht schepen Himpe toe.

Tijdens het eerste jaar werking werden door OPC 11.530 retributiebonnen uitgeschreven, waarvan 9.346 in de betalende zone en 2.184 in de blauwe zone. In de meeste gevallen gaat het om het ontbreken van een parkeerbewijs of is het parkeerbewijs verstreken.

Het aantal uitgereikte bewonerskaarten steeg licht ten opzichte van vroeger. “Voor de samenwerking met OPC waren er 121 bewonerskaarten in omloop, nu 155”, verduidelijkt Himpe.

In de evaluatie was er ook aandacht voor de klachtenbehandeling. “Minder dan twee procent van de retributies moest geannuleerd worden, wat zeer laag is in vergelijking met OPC-concessies in andere steden en gemeenten. De klachten komen vooral via mail bij het parkeerbedrijf binnen. Tijdens het eerste jaar waren er 294 klachten, ongeveer 2,5 procent van het totaal aantal retributies.”

Kwaliteitsindicatoren

“Voor de evaluatie van het parkeerbedrijf werkt het stadsbestuur met kwaliteitsindicatoren. Defecten of beschadigingen aan de parkeerautomaten moeten snel opgelost worden en er werden slechts enkele kleine onderbrekingen vastgesteld”, zegt de mobiliteitsschepen. “Met slechts 13 annuleringen van retributies als gevolg van een foute vaststelling door een parkeerwachter blijft OPC ook onder de maximaal 0,15 procent die als kwaliteitsindicator opgelegd werd. Ook het aantal geregistreerde klachten bleef ver onder de vastgelegde vijf procent.”

Parkeershop

“De uitbating van een parkeershop is verlengd met één jaar. De shop werd wel verplaatst van het politiekantoor naar het stadhuis. De parkeershop wordt door de Izegemnaar vooral gebruikt voor de aanvraag en het vernieuwen van bewonerskaarten en per openingsdag op dinsdag van 16 tot 18 uur komen gemiddeld 6 tot 7 mensen langs”, besluit Himpe.

De financiële gegevens over de samenwerking van het parkeerbedrijf worden volgende week voorgesteld door schepen Tom Verbeke in de commissie voor Financiën.