Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Stad Izegem verlaagt snelheid in drie straten naar 50 kilometer per uur

8 december 2016

Naar aanleiding van het besluit van de Vlaamse Regering om de snelheid buiten de bebouwde kom standaard te verlagen naar 70 kilometer per uur zal het Izegemse stadsbestuur in drie straten een snelheidsbeperking invoeren.

“Vanaf 1 januari 2017 geldt op de Vlaamse openbare wegen buiten de bebouwde kom  de algemene maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. Hierop kunnen lokale besturen uitzonderingen voorzien, bijvoorbeeld in situaties van hoge conflictdichtheid of beperkte fietsvoorzieningen of punctuele omstandigheden”, zegt schepen van Mobiliteit Kurt Himpe (N-VA). “In onze stad is de bebouwde kom al zeer uitgebreid doordat het grondgebied zeer dicht bevolkt is en ook op een aantal grote invalswegen is er al een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur. Maar in drie straten zullen we begin 2017 die snelheidsbeperking ook invoeren.”

“Bij de start van de nieuwe school ‘De Kleine Tovenaar’ in de Tinnenpotstraat in Emelgem werd een vaste zone 30 ingevoerd. Om de verkeersveiligheid in die zone te verhogen wordt de Tinnenpotstraat zone 50”, zegt Himpe. “Ook het deel van de Lodewijk De Raetlaan tussen de rotonde aan de centrumbrug en de rotonde aan de Lieven Gevaertlaan wordt bijkomend zone 50. Daar bevinden zich twee winkels en de dansschool Life Danscenter. Het aansluitend stuk aan het recyclagepark is al langer een zone 50 en het is logisch om die zone van de rotonde aan de centrumbrug tot aan de Lieven Gevaertlaan door te trekken.”

“De Mezegemstraat in Kachtem wordt ook zone 50 omwille van de bebouwingsdichtheid. Het overige gedeelte van Kachtem is zo goed als helemaal zone 50.” Dit voorstel werd eerder al geopperd door gemeenteraadslid Nick Verschoot (N-VA).

Flankerende maatregelen

Om de wijziging van de snelheid in deze straat extra in de kijker te zetten, zullen de sensibiliseringsborden een tijd in die straten geplaatst worden. “De politiezone RIHO is ook van plan om een onbemand flitstoestel aan te kopen en we zullen bij de verkeersdienst aandringen om deze flitsbak op die locaties in te zetten. Na een evaluatieperiode zullen we kijken of er op die plaatsen bijkomende maatregelen nodig zijn”, besluit mobiliteitsschepen Kurt Himpe.