Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Proefopstelling Krekelstraat wordt snelheidsremmende maatregel"

9 december 2016

Uit een algemene evaluatie van de proefopstelling in de Izegemse Krekelstraat blijkt dat het knippen van de straat niet tot een bevredigend resultaat leidde. “Als we de positieve en negatieve aspecten op de balans leggen, dan slaat de balans sterk door naar een negatieve evaluatie”, stelt schepen van Mobiliteit Kurt Himpe (N-VA). De Krekelstraat zal in januari weer opengesteld worden en er zal een snelheidsremmende maatregel komen met mogelijkheid tot verkeersdoorstroming.

Eén van de projecten uit Visie2030 was het creëren van een veilige verbinding tussen de vrijetijdssites aan de beide kanten van de Krekelstraat door ter hoogte van het JOC de straat te knippen. Begin juli werd een proefproject gestart om de effecten van het knippen van de Krekelstraat in kaart te brengen.

“We hebben een goede balans kunnen maken doordat er een ruime betrokkenheid was van bewoners, buurtbewoners, weggebruikers, stadsdiensten en hulpdiensten bij de evaluatie”, zegt de schepen. “De nulmetingen van het verkeer in de buurt van de proefopstelling tijdens de maanden mei en juni bewezen ook hun nut bij de eindevaluatie.”

Drukker verkeer in de buurt en langere wachtrijen

“Uit de metingen die gedaan werden toen de Krekelstraat geknipt was, blijkt dat er 23 procent meer verkeer was in het eerste deel van de Heilig Hartstraat in de richting van de Bellevuestraat. In het tweede deel van de Heilig Hartstraat ter hoogte van het zwembad was er 31 procent meer verkeer. Ook de Bellevuestraat kreeg 32 procent meer voertuigen te verwerken richting stadscentrum. In de richting van de N36 bleef het aantal voertuigen ongeveer gelijk”, verduidelijkt Himpe. “In de Sint-Jorisstraat bleek er minder verkeer te zijn.”

“Andere knelpunten ontstonden in de Burgemeester Vandenbogaerdelaan, waar de wachtrijen om de N36 op te rijden of te dwarsen veel langer werden. Ook in de Heilig Hartstraat kwam het verkeer door de moeilijke doorstroming soms helemaal vast te zitten. Voor de invoering van het proefproject was dit ook al een knelpunt, maar niet zo uitgesproken. En ook het kruispunt van de Bellevuestraat en de Krekelstraat werd een knelpunt.”

Hulpdiensten niet in de problemen brengen

“Voor de brandweer en de ziekenwagen bleek het proefproject geen meerwaarde, want het leidde tot een vertraging bij het uitrukken van de hulpdiensten”, zegt burgemeester Bert Maertens (N-VA). “Ook bleek dat er bij incidenten onduidelijkheid kan zijn over de locatie ten oosten of ten westen van de knip. De aanwezigheid van het JOC en de fuifzaal is een kritiek punt als de straat geknipt is.”

Bewoners en weggebruikers voor én tegen

“Aan de bewoners en buurtbewoners werden evaluatieformulieren bezorgd en via het stadsmagazine Izine werd breed opgeroepen om als weggebruiker ook een eigen mening door te geven”, aldus Himpe. “Van de 275 evaluatieformulieren die verspreid werden in een deel van de Bellevuestraat, het betrokken deel van de Krekelstraat, de Sint-Jorisstraat, de Steenovenstraat en de Kleiputstraat kwamen 64 negatieve beoordelingen binnen en 30 positieve reacties. De negatieve opmerkingen gingen over drukker verkeer in andere straten, een omweg moeten maken en lange aanschuifrijen.”

Een positief resultaat van het proefproject was er vooral in de Krekelstraat zelf. “Minder verkeer, minder lawaai, meer veiligheid voor trage weggebruikers en minder vrachtwagens zijn de meest vernomen positieve opmerkingen”, meldt de schepen.

De algemene oproep via het stadsmagazine Izine leverde 6 positieve reacties en 25 negatieve op, die gelijklopend zijn met de andere binnengekomen reacties. “In de wijk Becelaere’s Hof werd een petitie opgestart waarbij 76 procent van de gezinnen tegen het afsluiten van de Krekelstraat was.”

Ook de sportraad maakte een evaluatie op en vond het knippen van de Krekelstraat enkel nuttig in het geheel van het project Visie2030. Ook IVIO werd geconfronteerd met problemen bij het ledigen van de glascontainers in de geknipte straat.

In de evaluatie is er bij de stadsdiensten zelf ook een bezorgdheid over de bereikbaarheid van het ziekenhuis en bij problemen in de Ommegangstraat waardoor de rijweg helemaal versperd wordt, zal een omweg groot zijn en een bewegwijzering moeilijk.

Alternatief voorstel

“De evaluatie van het proefproject was zeer ruim en er werden ook vaak alternatieven voorgesteld”, zegt mobiliteitsschepen Kurt Himpe. “We moeten in een alternatief zorgen dat drie zaken gecombineerd worden: zorgen dat er verkeer kan doorstromen, dat het verkeer afgeremd wordt en de verbinding tussen Vrijetijdspark Noord en Vrijetijdspark Zuid veiliger wordt. Dit zal nu bekeken worden zodat een meer veilige situatie gecreëerd kan worden op die plaats.”

“Op de volgende commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit zal de tussentijdse maatregel besproken worden en dan zal het knippen van de Krekelstraat ongedaan gemaakt worden.

“Bij de proefopstelling werd ook de garageweg tussen de Steenovenstraat en de Krekelstraat aan één kant afgesloten om te vermijden dat deze weg een sluipweg zou worden. Er zal bekeken worden of dit deel van het proefproject kan behouden worden.” 

Aan de buurtbewoners zal een brief bezorgd worden met alle nodige informatie.