Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

De Artiestenfabriek! palmt site Strobbe in

19 januari 2016

De Izegemse Kunstacademie palmt eind februari de site Strobbe in voor een groots project. Dan wordt de Kunstacademie even een heuse Artiestenfabriek! en wordt de nieuwe naam van de academie bekendgemaakt.

"De integratie van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord en het Izegemse filiaal van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten is al sinds 1 september een feit. Met het evenement Artiestenfabriek! willen we de nieuwe werking van de Kunstacademie in de kijker zetten", zegt schepen van Onderwijs Kurt Himpe. "We maken van de gelegenheid gebruik om ook de nieuwe naam dan bekend te maken. Daarvoor trekken we alle registers open en trekt de Kunstacademie met muziek, woord en beeld naar het brede publiek."

Wat staat er in De Artiestenfabriek! allemaal te gebeuren op 26 en 27 februari?

Directeur Wim Belaen aan het woord. Op vrijdagavond opent De Artiestenfabriek! haar deuren om 19u stipt. We starten met een academische zitting waar we nadenken en reflecteren over het kunstonderwijs van vandaag en morgen. Na de verwelkoming door de directeur Wim Belaen zal Schepen Kurt Himpe de geschiedenis en toekomst van de Izegemse Kunstacademie belichten. Burgemeester Bert Maertens volgt met een woord duiding over het belang van de academie voor onze stad en de regio. Minister Hilde Crevits schetst de toekomst van het Kunstonderwijs in het algemeen. Misschien licht ze een tipje van de sluier op omtrent haar hervormingsplannen die op stapel staan?

We weten dat onze minister-president Geert Bourgeois het kunstonderwijs een warm hart toedraagt.  Hij zelf maar ook zijn kinderen volgden les aan de academie van Izegem. We vroegen hem om het grote belang van het kunstonderwijs in onze haastige en drukke wereld te belichten. Toch benieuwd welke klemtonen de minister-president zal leggen.

De versmelting van de afdeling beeld met woord en muziek leidt tot en heel nieuwe Kunstacademie

Dit is meteen ook de hoofdreden van dit grootse evenement. Een naamsverandering kon niet uitblijven. De genodigde sprekers krijgen de eer om op een originele manier de nieuwe naam met het bijhorende logo te ontvouwen.

Om 20u splitsen we het publiek op in drie groepen voor een hoogst origineel ‘concert’, met als thema kunst in het interbellum. Dat is de periode waarin de eerste muziekschool in Izegem werd opgericht. Om de twintig minuten verplaatsen de kijkers zich naar een andere zaal zodat ze drie ‘performances’ meemaken.

De afdeling Beeld leidt het publiek doorheen een levende tentoonstelling. De kunstenaars zijn aan het werk. Het publiek mag niet alleen het resultaat bewonderen. Het wordt gevraagd om actief deel te nemen. Op een andere plaats concerteren de muzikanten. Zij brengen muziek uit de jaren ’30: één van de economische en culturele bloeiperiodes uit de Izegemse geschiedenis. De woordafdeling gaat op dit élan verder. Zij keert terug naar de elektriciteitsmaatschappij ETIZ die de lokale economie de noodzakelijke boost gaf. Ook de drukkerij Strobbe groeide en bloeide daardoor als nooit te voren. En wat kwam er uit hun persen? Geluiden, klanken, teksten, affiches en boeken. Drama, woord, muziek en geluid verweven dit gegeven tot een multimediaal spektakel.

Nadien heffen we het glas op de nieuwe Kunstacademie. 

Wie er bij wil zijn moet zich haasten! Er zijn slechts 300 plaatsen beschikbaar. Reserveren is noodzakelijk via mia.popelier@skynet.be of 051/30.34.35.  Uw reservatie is pas geldig nadat u 10 euro stortte op het rekeningnummer dat u krijgt bij uw reservatie.

Op zaterdag … draait De Artiestenfabriek! op volle toeren. Om 13u30 worden de machines gestart met een optreden van alle samenzangklassen. Niet minder dan 250 kinderen zingen ‘de zeer kleine speeldoos’, een compositie van Gentenaar Paul Bruyland gebaseerd op gedichten van Paul Van Ostaijen. Daarna kan het publiek vrij rondlopen in de verschillende zalen, kamers en stapelplaatsen. Leerlingen en leerkrachten hebben zich gebaseerd op de kunst uit het interbellum om een eigen interpretatie te brengen van deze kunstepisode uit de jaren ’20 tot ’40. Er is telkens weer gezocht om met de drie kunstdisciplines (woord, muziek, beeld)   samen te werken.   Beroemde kunstenaars worden er tegen het licht gehouden: Satie, Magritte, Coco Chanel,  Wallschap…

Maar er werd ook gekeken naar wat er in die periode van grote kunst allemaal werd voortgebracht: van stilstaande beelden tot stomme film; van schoenlapperssprookjes tot action painting; van literaire figuren uit de oude doos tot Druivelaarsmopjes overgoten met heel wat salon- en andere muziek;  zelfs de bruitages uit de befaamde hoorspelen op de radio worden opnieuw tot leven gewekt! Tussen 13u30 en 18u worden alle disciplines die je in de Kunstacademie kunt ontdekken binnenste buiten geplooid.  En je zal merken dat dit zeker niet minnetjes is.

Van al dat fraais kan je af en toe bekomen in de speciaal ingerichte cafetaria. 

De Kunstacademie van Izegem die straks een heel nieuwe en spetterende naam krijgt vindt zichzelf opnieuw uit! 

De toegang is gratis.  Reserveren hoeft u voor de zaterdag niet te doen.  Kom gewoon langs en geniet!

Zo’n  groots evenement vraagt veel ruimte die andere en vooral grootsere mogelijkheden biedt. De academiegebouwen in de Kruisstraat zijn niet geschikt om een dergelijk evenement te kunnen onderbrengen.  De organisatoren wilden alle mogelijke kansen creëren om muziek, woord en beeld te laten samenwerken.  Meer en meer zie je trouwens op vele andere kunstmomenten  die cross-overs ontstaan. Zowel woord, muziek als  beeld verlaten hun werkeiland om elkaar te kunnen inspireren. De leegstaande ruimtes van Strobbe bieden op dit moment een uitstekende kans om dit te doen.

Maar er is een tweede reden: de Strobbesite  kende zijn grootste bloei tijdens het interbellum. Laat dit nu het thema zijn van de hele manifestatie. Hoe kan je de sfeer van die tijd beter oproepen door er middenin te gaan staan?

De laatste reden is misschien nog de belangrijkste! In een academie wordt hard en ernstig gewerkt.  Leerlingen komen niet zomaar een beetje hun ding doen. Ze willen in het latere leven iemand worden, iemand zijn.   Sommigen willen zelfs echt artiest worden. De academie kan je dus een beetje zien als een ‘fabriekje’ waar die jonge mensen gevormd en gekneed worden tot ‘artiesten’.  Merk je de ‘klik’ met de fabriek? 

Maar lees vooral ook het leuke spottende ondertoontje hier: De Artiestenfabriek!  Uiteraard zijn we geen fabriek die kant en klare producten aflevert zoals een echte fabriek dit doet.  We willen echte eigentijdse persoonlijke “levensartiesten” ontwikkelen ieder met zijn eigen mogelijkheden.  In die zin zullen tijdens het weekend de koele kille muren van de Strobbefabriek in schril contrast staan met al die creativiteit en expressie die er te beleven valt.   Er is dus wel degelijk een groot contrast tussen wat we willen vertellen en waar we dit willen doen!