Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Bijkomende wegmarkering zone 30 in Heilig Hartstraat

28 oktober 2016

Om de vaste zone 30 in de omgeving van de Bellevueschool nog duidelijker te maken, werd een bijkomende wegmarkering aangebracht. “Na de positieve evaluatie van de snelheidsremmende maatregelen en de uitgebreide zone 30 in de Heilig Hartstraat beslisten we om die zone 30 in die straat net voor de wegversmalling extra te accentueren”, zegt schepen van Mobiliteit Kurt Himpe. “Die wegmarkering konden we pas aanbrengen na de evaluatie van de maatregelen.”

“Eén van de opmerkingen was dat bestuurders die vanuit de richting van de Krekelmotestraat komen de aanduiding van de zone 30 door een verkeersbord in de Heilig Hartstraat niet opmerkten. Daarom werd deze bijkomende wegmarkering nu aangebracht”, verduidelijkt de schepen die er ook nog eens op wijst dat er verder regelmatig snelheidscontroles zullen gebeuren. “Op dit ogenblik is ook nog eens het snelheidsinformatiebord geplaatst in de Heilig Hartstraat om de bestuurders die uit de richting van de Ommegangstraat komen er op te wijzen dat er een zone 30 is.”

Extra zebrapad in Krekelmotestraat

In de Krekelmotestraat is er dan weer een bijkomend zebrapad aangebracht ter hoogte van de Aldi en het Frunpark. “Heel wat voetgangers dwarsen er de weg en ook daar verhogen we nu de verkeersveiligheid”, besluit schepen Himpe.