Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Bijkomende verkeersmaatregelen aan Sint-Rafaëlsschool

10 november 2016

Er komen bijkomende maatregelen aan de Sint-Rafaëlsschool om de verkeersveiligheid te verhogen. “Na een uitgebreid overleg met de directie en de werkgroep verkeersveiligheid van de school werden enkele concrete maatregelen afgesproken die deels door de school zelf en deels door de stad Izegem zullen uitgevoerd worden”, zegt schepen van Mobiliteit Kurt Himpe.

Extra bakfietsenparkeerplaats

“De school krijgt de toelating van de stad om in de groenstrook van de stad een aantal zogenaamde victors te plaatsen die de schoolomgeving extra accentueren”, aldus de schepen. “We zullen ook de verlichting in die buurt bekijken en optimaliseren. Daarnaast komt er aan de fietsersuitgang van de school een extra (bak)fietsenparking  in de plaats van een geïsoleerde parkeerplaats. Daardoor wordt de zichtbaarheid voor uitrijdende fietsers ook sterk verbeterd.”

De school overweegt om de verschillende verkeersstromen uit elkaar te houden. “Zo zouden eerst de fietsers vertrekken, gevolgd door de begeleide voetgangersrijen. Daarna kunnen de kinderen de school verlaten die door de ouders en grootouders opgehaald worden met de wagen. Deze regeling kan twee positieve gevolgen hebben”, zegt de mobiliteitsschepen. “In de eerste plaats is er minder conflict tussen de verschillende verkeersstromen en zullen ouders meer aangezet worden om de kinderen met de begeleide voetgangersrijen mee te sturen en de kinderen op een andere plaats op te halen, bijvoorbeeld aan de Sint-Rafaëlskerk.”

De opmerkingen over zwaar vervoer in de Baronielaan en over parkeerovertredingen zullen door de politiediensten opgevolgd worden. 

Geen schoolstraat

Een aantal andere suggesties wordt niet uitgevoerd. Er komt geen eenrichtingsverkeer in de Baronielaan, want dit zou zeker voor snelheidsproblemen zorgen. Ook een uitbreiding van de zone 30 naar de zijstraten komt er niet, omdat dit vooral in de schoolomgeving zelf moet geconcentreerd worden. Ook de suggestie om een schoolstraat in te voeren krijgt geen navolging. “Een schoolstraat op die plaats zou leiden tot een verschuiven van de problematiek naar de zijstraten van de Baronielaan”, verduidelijkt de mobiliteitsschepen. “Uit het overleg met de school blijkt trouwens ook dat een uitweg voor fietsers via de Neerhofstraat praktisch onhaalbaar is.”