Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Bepaalde voorstellen voor meer en betere fietsvoorzieningen al uitgevoerd"

5 juli 2016

Tijdens de zitting van 5 juli deed gemeenteraadslid Simon Vanderschaeve (Groen) enkele voorstellen voor meer en betere fietsvoorzieningen. “Een aantal van de voorstellen zijn zeker haalbaar en in bepaalde gevallen al uitgevoerd”, stelt schepen van Mobiliteit Kurt Himpe (N-VA).

“De vaststelling dat er op bepaalde pleinen geen fietsrekken of fietsstallingen zijn, zoals op het Emelgemseplein, de Maandagmarkt en het Herman Roelstraeteplein is correct. Wat die pleinen betreft, moet er echter wel een onderscheid gemaakt worden. Het Emelgemseplein heeft een publiek karakter en daar zullen we kijken om fietsvoorzieningen te plaatsen”, stelt schepen Himpe, “maar we kunnen niet op elk plein met een eerder privaat karakter voorzieningen plaatsen.”

“We hebben uiteraard niet gewacht om fietsvoorzieningen te plaatsen aan Eperon d’Or. In functie van de zomerzoektocht van het Davidsfonds en de Kunstzomer waarbij de museumsite een belangrijke locatie is, werden een tijd geleden al voorlopige fietsrekken geplaatst”, vult de schepen aan. “Dat zijn uiteraard voorlopige voorzieningen, want met de aanleg van de buitenomgeving zijn er fietsrekken voorzien aan de westkant van Eperon d’Or. We moeten rekening houden met beperkingen door het Agentschap Onroerend Erfgoed doordat het gebouw maximaal zichtbaar moet zijn, waardoor er geen overdekte fietsenstalling mag geplaatst worden. Het type fietsrekken zal identiek zijn aan de fietsrekken die op de Grote Markt staan.”

“Ook fietsvoorzieningen aan kasteel Wolvenhof”

“Wat het provinciedomein Wallemote-Wolvenhof betreft, werden er bij de aanleg van de omgeving door de provincie fietsrekken geplaatst aan de toegang van het domein aan de Kokelarestraat. Ik kan de gemeenteraad nu al meedelen dat er ook parkeervoorzieningen zullen komen aan het kasteel Wolvenhof, aan de toegangsweg die zal aangelegd worden via de Wolvenhofstraat. Daar zullen niet alleen wagens maar ook fietsen kunnen geplaatst worden, zodat er voor beide vervoersmiddelen  extra parkeermogelijkheden komen op het provinciedomein”, aldus Kurt Himpe.

“Eerste bakfietsparkeerplaats in Izegem is er al een tijd”

“Het voorstel voor bakfietsparkeerplaatsen is al een tijd geleden via een eerste proefproject gerealiseerd, namelijk in de Baronielaan, waar op vraag van de school een gereserveerde bakfietsparkeerplaats voorzien werd. De kostprijs is inderdaad beperkt. We geven aan de ontwerper van de Marktstraat mee om bij de fietsrekken die daar voorzien worden ook de mogelijkheid te bekijken om een bakfietsparkeerplaats aan te duiden. Ook waar nieuwe fietsvoorzieningen gerealiseerd worden, zullen we kijken om aparte bakfietsparkeerplaatsen aan te duiden. Bij het voorstel om bewoners de kans te geven een aanvraag te laten doen om een parkeerplaats in centrumstraten op te offeren voor (bak)fietsen, plaatsen we wel vraagtekens bij de haalbaarheid. Waar moeten dergelijke plaatsen dan precies komen, hoeveel bewoners moeten dan akkoord gaan met het voorstel, want buurtbewoners die al moeite hebben om een parkeerplaats te vinden zullen natuurlijk niet erg happig zijn om nog een parkeerplaats te zien verdwijnen”, legt Kurt Himpe uit.

“Het voorstel om fietsreparatiezuilen te installeren lijkt ons geen goed voorstel, aangezien er in onze stad heel wat fietsherstellers zijn. Dergelijke fietsreparatiezuilen zullen ook continu moeten opgevolgd worden, want het heeft geen zin om dan aan zo’n zuil te komen en vast te stellen dat er geen materiaal ter beschikking is”, aldus Himpe die meldt dat het voorstel om mobiele fietsrekken te voorzien bij evenementen zeker zal opgevolgd worden. “Meer zelfs: we zullen ook kijken om dergelijke fietsrekken op te nemen in de uitleendienst, zodat particulieren of verenigingen hierop een beroep kunnen doen.”

“Het is ook de bedoeling om de systematische aanpak van huidige voorzieningen op te volgen. Op bepaalde plaatsen zijn er al voorzieningen, zoals tussen de Melkmarkt en de Wijngaardparking, maar daar moet, net zoals op andere plaatsen, best eens gekeken worden of de fietsrekken of fietsstallingen niet moeten vervangen worden door andere types die gebruiksvriendelijker zijn”, besluit de schepen van Mobiliteit.