Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Actieplan SAVE-Charter voorgesteld op Izegemse gemeenteraad

22 november 2016

Tijdens de zitting van 22 november stelde schepen van Mobiliteit Kurt Himpe het actieplan in het kader van het SAVE-Charter voor.

“Met het actieplan willen we een aantal projecten uitwerken om alle weggebruikers en in het bijzonder kinderen en jongeren beter te beschermen. Het actieplan bevat een aantal bestaande initiatieven die nog concreter uitgewerkt worden en nieuwe acties”, verduidelijkt de schepen.

“Door de opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse zal er in de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit periodieke opvolging komen van de ongevallen, zodat kan nagegaan worden of er bijkomende maatregelen kunnen genomen worden. We zijn volop bezig met overlegrondes om de verkeersveiligheid aan de scholen aan te pakken en in 2017 zullen we dit ook uitbreiden naar de jeugdraad”, zegt Himpe. “Een ander aandachtspunt is en blijft het gebruik van de fietstunnels en volgend jaar komen er hiervoor ook specifieke acties.”

Betere opvang van verkeersslachtoffers

“We willen ook zo snel mogelijk werk maken van het optimaliseren van een betere opvang van verkeersslachtoffers”, meldt de mobiliteitsschepen. “Bij een ongeval met slachtoffers gaat de politiezone RIHO langs bij familie van slachtoffers. We willen dit als stadsbestuur uitbreiden en ook aandacht besteden aan de praktische ondersteuning, zoals maaltijden aan huis, poetshulp of kinderopvang.”

Daarnaast zal in de scholen ook het gebruik van de Zebra-kit gestimuleerd worden. Deze kit bevat lesmateriaal om de klas te begeleiden als een kind bij een verkeersongeval betrokken werd.

De officiële ondertekening van het SAVE-Charter zal plaatsvinden op woensdag 7 december.