Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Aantal uitleningen Izegemse bibliotheek piekt

3 juni 2016

De investeringen in de Izegemse bibliotheek en de vernieuwde aanpak worden gesmaakt. “Dat blijkt nu ook uit concrete cijfers”, aldus bibliothecaris Nicolas Cappelle en schepen van Bibliotheek Kurt Himpe.

“Tijdens deze bestuursperiode werd sterk ingezet op de vernieuwing van de bibliotheek”, zegt schepen Himpe. “Niet alleen werd fors geïnvesteerd in nieuw meubilair, computers en het zelfscansysteem, ook bij het binnenkomen van de bibliotheek valt onmiddellijk op dat er meer ruimte gecreëerd is en de vloerbekleding is aangepakt. Een opfrisbeurt die meer dan nodig was. Maar ook de bibliotheekwerking kreeg een grondige aanpak en evolueerde van een aanbodgerichte naar een vraaggerichte bibliotheek.”

E-readers groot succes

Vorig jaar startte de bibliotheek ook met het ter beschikking stellen van e-readers. “Dit bleek een schot in de roos. De tien e-readers zijn zo goed als elk ogenblik uitgeleend, waardoor we beslist hebben er nog vijf bij te kopen”, duidt Himpe. “Met een collectie van 373 e-boeken een logisch gevolg.”

Uitleningen pieken

Ook de uitleningen pieken opnieuw. “Na een aantal jaren dalende uitleningen werd vorig jaar een piek opgetekend”, zegt Nicolas Cappelle. “In 2011 waren er 235.200 uitleningen, maar het ging de laatste jaren enkel in dalende lijn. Sinds vorig jaar is de neerwaartse trend omgebogen en waren er bijna 30.000 meer uitleningen. Het aantal uitleningen van beeldmateriaal zoals dvd’s is zelfs verdubbeld.” Tegenover de stijgende uitleningen staan de dalende ingeschreven lezers. In 2011 waren dat er nog 7.453, in 2015 daalde dit tot 6.972. “Met het regionaal bibliotheeksamenwerkingsverband Broere werd afgesproken om een inschrijvingsbedrag van 5 euro te vragen. Daartegenover staat dat het uitlenen gratis is. Een beslissing die vruchten afwerpt wat het aantal uitleningen betreft, maar ook wel gevolgen heeft voor het aantal ingeschreven lezers”, zegt de bibliothecaris. “De nieuwe samenwerking met de Izegemse Sint-Jozefskliniek waarbij de patiënten vanaf 1 september ook een beroep kunnen doen op de bibliotheek zal zeker ook positieve impulsen geven.”

“Bijna 10.000 bibliotheekbezoekers per maand”

“De Izegemse bibliotheek is ook duidelijk een meerwaarde voor het Izegemse centrum. Per dag komen gemiddeld 344 mensen op bezoek naar de bibliotheek. In 2015 kwamen op jaarbasis bijna 120.000 bezoekers langs, of gemiddeld 9.929 per maand”, besluit schepen Himpe.

Jaar

Uitleningen boeken en tijdschriften

Uitleningen beeldmateriaal

Totaal uitleningen

2011

205.009

30.191

235.200

2012

203.324

29.581

232.905

2013

199.190

25.587

224.777

2014

184.218

22.524

206.742

2015

190.442

45.911

236.353