Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Windmolenparken storen militaire radars

15 februari 2008

Deze week stelde Kamerlid Jan Jambon op suggestie van N-VA - partijbestuurslid Kurt Himpe in de Kamercommissie voor de Landsverdediging een vraag over de windmolenparken die militaire radars storen.

Begin februari startte in het Verenigd Koninkrijk een controverse over het effect op de militaire radars van windmolenparken op zee. In de krant The Times en op de BBC-webstek volgden grote artikelreeksen elkaar op. Ook in het Britse parlement werden vragen gesteld aan eerste minister Gordon Brown.

Windmolenparken binnen een straal van 60 mijl rond de militaire radars zouden een "dode hoek" veroorzaken waarlangs vijandige vliegtuigen ongehinderd het luchtruim zouden kunnen binnendringen. De NAVO zou daarover in juni 2007 een technische werkgroep hebben opgestart waaraan België deelneemt.

Kamerlid Jan Jambon vroeg op woensdag 13 februari 2008 in de bevoegde Kamercommissie of de windmolenparken die in Belgische wateren gebouwd worden ook een dergelijk veiligheidsprobleem veroorzaken.

De minister antwoordde dat het effect van de dode hoek bij radarinstallaties dichtbij windmolenparken al werd onderzocht. Alternatieve energie kan niet ten koste van de veiligheid. Volgens de minister is het effect van de dode hoek maar één van de negatieve effecten van windmolenparken op de werking van radarinstallaties. Essentieel is dat de afstand tussen een windmolenpark en de radarinstallatie groot genoeg is. Daarom wordt elke aanvraag voor de bouw van een windmolenpark voor advies voorgelegd aan Defensie.