Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Nieuwe voorzitter voor commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit 

25 april 2008

Op donderdag 24 april kozen de leden van de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit een nieuwe voorzitter. Gemeenteraadslid Kurt Himpe vroeg namens de N-VA - fractie uitstel van de verkiezing.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 7 april werd het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad gewijzigd. Eén van de wijzigingen had als gevolg dat de gemeenteraadsvoorzitter geen voorzitter meer is van de adviescommissies. Daarom moet er voor alle commissies een nieuwe voorzitter verkozen worden.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe vroeg tijdens de commissievergadering om de verkiezing van een nieuwe voorzitter uit te stellen omdat er tegen de wijziging van het huishoudelijk reglement klacht ingediend werd.

"We wachten beter de uitspraak van de gouverneur af. Een uitstel van de verkiezing brengt de werking van de commissie niet in gevaar, want er is een ondervoorzitter die de leiding op zich kan nemen", stelde Kurt Himpe. De andere oppositieleden sloten zich aan bij het N-VA - standpunt.

Toen de meerderheidspartijen toch tot de stemming overgingen, stemden de oppositieleden blanco uit protest tegen de gang van zaken.