Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Interpellatie over regionaal bedrijventerrein Top/Aurora

29 augustus 2008

Tijdens de zitting van 26 augustus interpelleerde gemeenteraadslid Kurt Himpe de schepen van Ruimtelijke Ordening over het regionaal bedrijventerrein dat aan Top Interieur zal aangelegd worden.

De gemeenteraad besprak op 21 januari 2008 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare” en formuleerde een advies over het plan. In het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan vormt het regionaal bedrijventerrein Top/Aurora een zone om een oplossing te bieden aan de problematiek van de aanwezige autohandel langs de N36.

“Bepaalde autohandelbedrijven hebben een exploitatievergunning die binnenkort ten einde loopt. Maar voor de continuïteit van de handelsactiviteit is het noodzakelijk dat deze bedrijven weten of ze een verlenging van de vergunning kunnen krijgen voor de huidige locatie en indien dit niet kan, wanneer het bedrijventerrein klaar zal zijn  voor het verder zetten van de activiteit op de nieuwe locatie”, aldus gemeenteraadslid Kurt Himpe. De huidige situatie leidt volgens hem tot onduidelijkheid.

De schepen antwoordde dat verwacht wordt dat het bedrijventerrein tegen 2010 à 2011 klaar zal zijn. Voor bedrijven waarvan de exploitatievergunning binnenkort verloopt, zal situatie per situatie bekeken worden welke mogelijkheden er zijn. De schepen van Ruimtelijke Ordening antwoordde positief op de vraag van gemeenteraadslid Himpe om een infovergadering voor de betrokken bedrijven te organiseren.