Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Herwaardering van het technisch en beroepsonderwijs

17 april 2008

De herwaardering van het technisch en beroepsonderwijs is één van de prioriteiten van de Vlaamse Regering. Heel wat organisaties nemen echter zelf ook initiatieven voor de herwaardering van het technisch en beroepsonderwijs.

Volgens N-VA - partijraadslid Kurt Himpe is er weinig tot geen samenwerking tussen de vele organisaties om het technisch onderwijs te herwaarderen en leerlingen aan te zetten een technische opleiding te volgen.

Vlaams parlementslid Kris Van Dijck stelt daarom een reeks vragen aan de bevoegde minister: niet alleen om een volledig overzicht te krijgen van alle initiatieven die in Vlaanderen opgestart werden, maar ook om na te gaan in hoeverre de minister deze initiatieven financieel steunt en poogt om deze verscheidene organisaties samen te brengen en om tot een bundeling te komen van deze initiatieven.