Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privÚ: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Groene golfsysteem werkt niet

11 februari 2008

Het groene golfsysteem, dat een aantal verkeerslichten op eenzelfde weg onderling co÷rdineert, werkt niet. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag die gemeenteraadslid Kurt Himpe liet stellen.

De zogenaamde groene golf is een systeem dat een (beperkt) aantal verkeerslichten op eenzelfde weg onderling co÷rdineert zodanig dat een weggebruiker die deze weg volgt, in principe altijd groen licht heeft op de achtereenvolgende kruispunten.

In bepaalde gevallen wordt een dergelijke groene golf aangekondigd door een (dynamisch) informatiebord.

In West-Vlaanderen werd de groene golf enkel ingevoerd op de N31 in Brugge (maar intussen opgeheven door de grootschalige werken op die N-weg).

Een groene golf vermindert de reistijd voor de totaliteit van de voertuigen en vermindert het aantal stops aan kruispunten. Dat laatste is vooral voordelig voor milieuaspecten, zoals brandstofverbruik, CO2-uitstoot, geluidshinder...

Een groene golf is echter nadelig voor de doorstroming van het openbaar vervoer als er onderweg nog haltes zijn. Onder meer daarom zijn er recent geen bijkomende groene golven meer gerealiseerd.

Vlaams minister Crevits antwoordt op de vraag van N-VA - parlementslid Jan Peumans wel dat er overwogen wordt om de beperkte onderlinge co÷rdinatie als proefproject in te voeren, specifiek gericht op de globale doorstroming van het openbaar vervoer.

Bij onderlinge co÷rdinatie wordt een aantal kruispunten met verkeerslichten in een wegennetwerk globaal aangestuurd door een centrale computer.