Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Goedkeuring eindafrekening slopingswerken Erto-gebouwen

4 augustus 2008

De gemeenteraad keurde op 30 juni de eindafrekening voor de slopingswerken van de Erto-gebouwen in de Ommegangstraat goed.

In 2005 werd uit veiligheidsoverwegingen beslist de gebouwen in de Ommegangstraat dringend te slopen. De kosten bedroegen ongeveer 167.000 euro, de meerwerken bedragen ruim 18.000 euro.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe stelde tijdens de zitting vragen over de afhandeling van het dossier door het studiebureau dat aangesteld werd. Hij vernam dat deze afhandeling niet vlot verliep. Het studiebureau werd eerder ook al aangesteld voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan "Mandelvallei Kachtem" en dit dossier liep faliekant af.

Toen raadslid Himpe vroeg of de kosten van het studiebureau al volledig betaald werden, klonk het antwoord dat de VMSW eventuele verminderingen op de erelonen moet toepassen voor slechte of gebrekkige dienstverlening gedurende de afbraakwerken.

Uit het antwoord van de VMSW op een vraag van Kurt Himpe bleek echter dat de stad Izegem het studiebureau aanstelde en dus eventuele verminderingen moet toepassen.

De technische dienst liet intussen weten dat men tevreden is over het studiebureau. Vreemd, want informatie van andere ambtenaren spreekt deze bewering tegen.