Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Gemeenteraadsdossiers moeten volledig zijn

25 januari 2008

De Izegemse gemeenteraad keurde tijdens de bewogen zitting van 21 januari 2008 unaniem een amendement van gemeenteraadslid Kurt Himpe op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad goed.

Hij deed dit naar aanleiding van het toegevoegde punt van de gemeenteraadsvoorzitter.

"Het dossier van de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Roeselare is alweer een voorbeeld: vaak worden na het versturen van de agenda naar de raadsleden nog stukken aan bepaalde dossiers toegevoegd. Wie onmiddellijk de dossiers in het stadhuis gaat inkijken, beschikt niet over dezelfde informatie als andere raadsleden die later de dossiers gaan inkijken", stelde raadslid Himpe.

Het amendement dat hij indiende werd door de gemeenteraad unaniem goedgekeurd: "Indien er nog stukken aan de dossiers van de gemeenteraad worden toegevoegd na het verzenden van de agenda aan de raadsleden, worden alle gemeenteraadsleden onmiddellijk per mail op de hoogte gebracht van de toevoeging van deze stukken met vermelding van de datum van toevoeging, het agendapunt en een omschrijving van de stukken."