Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Eerstesteenlegging De Leest

13 februari 2008

Op vrijdag 15 februari 2008 vindt de eerstesteenlegging van het cultureel en ontmoetingscentrum De Leest plaats. N-VA - gemeenteraadslid en fractieleider Kurt Himpe herhaalt enkele punten van kritiek op het project.

De N-VA is voorstander van culturele accommodatie, de N-VA is voorstander van uitbreiding van die accommodatie, maar het project “De Leest” is allesbehalve efficiënt en de N-VA – fractie plaatste altijd al grote vraagtekens bij de kostprijs van het project.

Het project onderging in de loop van de voorbije jaren heel wat wijzigingen. Wat startte als een cultureel project, groeide uit tot een gemeenschaps- en dienstencentrum. Met alle wijzigingen steeg ook het kostenplaatje. Bepaalde aspecten worden dan ook nog niet direct uitgevoerd en de vergelijking die het stadsbestuur maakt met gelijkaardige projecten in andere steden en gemeenten gaat niet op.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe plaatst nu ook bedenkingen bij de plannen die het stadsbestuur had om samen te werken met De Spil in Roeselare. De "zittende" concerten zouden daar plaatsvinden, de "staande" concerten in De Leest. Maar uit de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Roeselare blijkt dat de stad Roeselare plannen heeft voor de bouw van een grote evenementenhal, vlak naast de grens met Izegem.

De Izegemse burgemeester verklaart nu dat deze samenwerkingsplannen achterhaald zijn, maar de gemeenteraad werd over deze nieuwe denkpiste nooit op de hoogte gebracht.