Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Vragen over brandveiligheid van gebouwen Stedelijke Leergangen

7 december 2006

Tijdens de zitting van 4 december stelde raadslid Himpe enkele vragen over de brandveiligheid van de gebouwen waarin de Stedelijke Leergangen gehuisvest zijn.

Ook in de zitting van november 2006 kwam die problematiek al ter sprake, maar na de publicatie van een krantenartikel had het raadslid enkele bijkomende vragen.

Het raadslid stelde dat deze zaak niet op de spits mag gedreven worden, dat de goede naam van de Stedelijke Leergangen niet te grabbel mag gegooid worden, maar dat de gemeenteraad ook de ogen niet mag sluiten voor de problemen.

Hij wilde van de bevoegde schepen weten welke werken in verband met brandveiligheid er specifiek moeten gebeuren en wat de kostprijs ervan is. Ook wilde hij weten of deze werken moeten uitgevoerd worden door de huurder of verhuurder. Niet onbelangrijk is de toekomstvisie voor de huisvesting van de Stedelijke Leergangen. Uit de huurovereenkomst, afgesloten in 1999, blijkt dat er een contract is voor 20 jaar, vijfjaarlijks opzegbaar. In 2009 kan het contract dus opgezegd worden. Maar wil het stadsbestuur de Stedelijke Leergangen op een nieuwe locatie huisvesten of blijft het Sint-Jozefscollege de optie voor de toekomst?

Uit de antwoorden bleek alvast dat het stadsbestuur geen alternatief heeft voor de huisvesting en dat de kosten van de werken voor meer brandveiligheid moeten betaald worden door de stad Izegem.