Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Nieuw gemeenschaps- en dienstencentrum "De Leest" is te duur ! 

16 november 2006

Tijdens de gemeenteraadszitting van 6 november trokken de N-VA - raadsleden Piet Seynaeve, Jan Maertens en Kurt Himpe fel van leer tegen de plannen voor een nieuw gemeenschaps- en dienstencentrum "De Leest".

Bijna 5,5 miljoen euro: dat is de geraamde kostprijs van “De Leest”, het nieuwe gemeenschaps- en dienstencentrum. Raadslid Piet Seynaeve startte zijn tussenkomst tijdens de bespreking van het dossier met een duidelijk standpunt: de N-VA is voorstander van culturele accommodatie, de N-VA is voorstander van uitbreiding van die accommodatie, maar het project “De Leest” is allesbehalve efficiënt en de N-VA – fractie plaatst grote vraagtekens bij de kostprijs van het project.

Het project onderging in de loop van de voorbije jaren heel wat wijzigingen. Wat startte als een cultureel project, groeide uit tot een gemeenschaps- en dienstencentrum. Met alle wijzigingen steeg ook het kostenplaatje. Bepaalde aspecten worden dan ook nog niet direct uitgevoerd (bijvoorbeeld de airconditioning) en de vergelijking die het stadsbestuur maakt met gelijkaardige projecten in andere steden en gemeenten gaat niet op.

Volgens gemeenteraadslid Piet Seynaeve is het alvast duidelijk: heel wat onderdelen van het project waren al enkele maanden klaar, maar er werd gewacht tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober om ze effectief op de gemeenteraadsagenda te plaatsen. “De Leest” is de prijs die de SP.a betaalt voor deelname aan de bestuursmeerderheid.

Gemeenteraadslid Jan Maertens formuleerde opmerkingen bij de geraamde kostprijs. Zo zijn bijvoorbeeld de essentiële omgevingswerken niet in het dossier opgenomen. Raadslid Maertens wou dan ook weten welke omgevingswerken het stadsbestuur essentieel vindt en wat de kostprijs er dan ook van is.

De mededeling van de schepen van Cultuur dat er bij de voorbereiding van het dossier enkele onverwachte problemen opdoken, deed bij gemeenteraadslid Kurt Himpe de wenkbrauwen fronsen. De schepen van Cultuur “vergat” immers dat al bij de start van het dossier alles op een verkeerd spoor zat door de aankoop van de zaal “De Gilde”. Die werd immers eerst aangekocht en dan pas werd afgevraagd waarvoor de zaal kon dienen.