Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact priv: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Conformiteitsattest voor huurwoningen te weinig gebruikt 

17 november 2006

Door de Vlaamse Wooncode werd het conformiteitsattest ingevoerd om tot een verbetering te komen van de algemene woonkwaliteit en om huurwoningen met een gebrekkige kwaliteit te voorkomen. Gemeenteraadslid Kurt Himpe stelt vast dat dit middel te weinig gebruikt wordt.

Het attest werd gefaseerd ingevoerd. De oudste huurwoningen (gebouwd vr 1918) waren vanaf 1 november 1998 onderhevig aan het attest, op 1 november 2002 volgen de woningen met bouwdatum tussen 1918 en 1946. Binnenkort - namelijk op 1 november 2007 - moeten de huurwoningen die gebouwd werden tussen 1946 en 1962 een conformiteitsattest hebben.

Onwillige eigenaars kunnen gestraft worden via het recht op voorkoop door huisvestingsmaatschappijen en gemeenten.

Uit een vraag van gemeenteraadslid Kurt Himpe blijkt dat in Izegem tot nu toe slechts 9 (!!) attesten werden afgeleverd, en dan is dit in verhouding met andere gemeenten wellicht nog vrij veel. De stad Izegem heeft trouwens het recht op voorkoop tot nu toe slechts n maal uitgeoefend. De Izegemse Bouwmaatschappij heeft dat recht al twee maal uitgeoefend.

Via een parlementaire vraag, ingediend door Vlaams parlementslid Jan Loones, wil gemeenteraadslid Kurt Himpe weten in hoeveel gevallen door huisvestingsmaatschappijen en gemeenten het recht op voorkoop werd toegepast tijdens de jaren 2003, 2004 en 2005. Hij wil ook weten of Vlaams minister Marino Keulen van plan is om de fasering verder uit te bouwen voor huurwoningen die na 1962 werden gebouwd.